ขายอาหารออนไลน์

ธุรกิจแฟรนไชส์ขายอาหารออนไลน์ "ไม่มีหน้าร้าน" ผ่านแอปพิเคชั่น
 
การบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน หรือ Food Delivery เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและดีในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะภาวะวิกฤตช่วงนี้ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่เคยสั่ง หรือสั่งอาหารออนไลน์ไม่เป็น เริ่มใช้บริการเป็น จะเห็นถึงความสะดวก สบาย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย บางครั้งได้อาหารราคาพิเศษช่วงการจัดโปรโมชั่น และหลังภาวะไวรัสโควิด 19 ลดลง มีการคาดการณ์กันว่าปริมาณผู้บริโภคจะใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นจากเดิม เพราะพฤติกรรมเปลี่ยน ความกังวลเรื่องของเชื้อไวรัส ไม่ต้องการไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนเยอะ เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปง
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ "ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้" เปิดรูปการแฟรนไชส์ขายอาหารออนไลน์ "ไม่มีหน้าร้าน" ผ่านแอปพิเคชั่น รายแรกของประเทศไทยประเภทอาหารปิ้งย่างสะเต๊ะ