ผู้บริหาร

ประวัติการทำงาน

ปี 2529  นักการตลาด ฝ่ายสินค้าเสื้อผ้าเชิ้ตผู้ชาย ภายใต้แบรนด์ EXCELLENCY BY Arrow

           บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติก จำกัด(มหาชน) บริษัท ในเครือ สหพัฒนพิบูล

ปี 2531  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด Thailand Exhibition and Management Co., Ltd. (TEM)

ปี 2534  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที. สามสิบสี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ของใช้เด็กอ่อน ประเภทผ้าขนหนู ภายใต้แบรนด์ Little Paw, Angel Baby ของเซ็นทรัล

ปี 2540  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรนด์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารการจัดงานแสดงสินค้าค้า งานประชุมและสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ทั่วประเทศ

             1. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2544-2545 จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

             2. งานประชุมและงานแสดงสินค้า สมุนไพรโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2545 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             3. งานประชุมและงานแสดงผลิตภัณฑ์ วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย(วทท. ประจำปี 2543-2548) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย

             4. งานประชุมวิชาการและงานแสดงผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน แห่งประเทศไทย(วทร. ประจำปี 2544-2547) จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

             5. งานประชุมนานาชาติและงานแสดงผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเคมีประยุกต์(PACCON) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ 

                ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

             6. งานแสดงผลิตภัณฑ์ สปา เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จัดโดย บริษัท แรนด์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

             7. งานมหกรรมบ้านธนาคาร ประจำปี 2547-2548 ชมรมสินทรัพย์รอการขายธนาคารพาณิชย์ โดยสมาคมธนาคารไทย

             8. งานประชุมวิชาการ งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น งานปรมณูเพื่อสันติ งานวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                หาดใหญ่(มอ.หาดใหญ่)

ปี 2552  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิ้มสยาม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ สะเต๊ะ ยิ้มสยาม

ปี 2557  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิ้มสยาม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทสะเต๊ะ ได้แก่ ผงหมักสะเต๊ะสำเร็จรูป, น้ำจิ้มสะเต๊ะสำเร็จรูป พร้อมรับประทาน, เนยถั่วสะเต๊ะ พร้อม

           รับประทาน ภายใต้แบรนด์ แอม สมายล์

เกียรติประวัติการทำงานเพื่อสังคม

ปี 2537  ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรี(สท.รบ.)

ปี 2547  กรรมการที่ปรึกษา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ปี 2552  ประธาน B2B รุ่น 12 (โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ แฟรนไชส์ ประจำปี 2552)

ปี 2553  กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์

ปี 2555  ประธาน SBCE 4 - 19 Singha Biz Course Entrepreneur ปี 4 รุ่นที่ 19 กทม.)

ปี 2557  ประธานกลุ่ม Share BIZ4/2557 เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ทำกิจกรรมเครือข่าย

           รองประธาน ฝ่ายการตลาด โครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain รุ่นที่ 2

           รองประธานดครื่อข่าย/ประธานกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มปรุงสดและอื่นๆ

           (ไทยเอสเอ็มอี กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

           THAI SMEs AGRI-FOOD CLUSTER (TAF CLUSTER)

           ประธานกลุ่ม 7Ants Catering เป็นการรวมกลุ่ม ธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมให้บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่

ปี 2559  กรรมการสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หรือ สภา SMEs ไทย หัวหน้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

           โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2563  ประธานกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่ออนาคต หรือ Thai Food Forward CLUSTER(TFF) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม