12 เมนู(Level 1+2+เพิ่มอีก 4 เมนู)

LEVEL 3 ขายได้ 12 เมนู(Level 1 + 2 + เพิ่มอีก 4 เมนู)

 

1. พิซซ่าสะเต๊ะหมู

2. พิซซ่าสะเต๊ะไก่

3. เบอริโต้สะเต๊ะหมู

4. เบอริโต้สะเต๊ะไก่