8 เมนู (รวม Level1 + เพิ่มอีก 2 เมนู(เมนูพิเศษ 1 เมนู))

LEVEL 2 ขายได้ 8 เมนู(Level 1 + เพิ่มอีก 2 เมนู(เมนูพิเศษ 1 เมนู))

 

1. ผักสลัดสะเต๊ะ

2. โรตีกรอบ

3. ขนมปังนาน(เมนูพิเศษ)