เมนูพื้นฐานที่ได้รับความนิยม

LEVEL 1 ขายได้ 6 เมนู

1. สะเต๊ะหมูถอดไม้

2. สะเต๊ะไก่ถอดไม้

3. ข้าวขมิ้นสะเต๊ะหมู

4. ข้าวขมิ้นสะเต๊ะไก่

5. มาม่าสะเต๊ะหมู

6. มาม่าสะเต๊ะไก่