Online Food Franchise Business

แฟรนไชส์ขายอาหารออนไลน์ "ไม่มีหน้าร้าน" ผ่านแอปพิเคชั่น

ธุรกิจจัดส่งอาหารถึงบ้าน ในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ WongNai-LineMan แอปพิเคชั่นอาหารรายแรกของประเทศไทยให้ข้อมูลว่า ผู้ใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านมีเพียง 3%-5% ของประชากรในประเทศ ซึ่งจากข้อมูลของประเทศที่เจริญแล้ว อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านมี  30%-40% ฉนั้นปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากบนท้องถนนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ๆ หรือเมืองใหญ่ๆ ในประเทศจะเห็นมอเตอร์ไซต์วิ่งให้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านเป็นจำนวนมาก หลากหลายแบรนด์ที่เข้ามาให้บริการในธุรกิจนี้

ข้อดี

1. ประหยัดการลงทุนเป็นอย่างมาก ธุรกิจแฟรนไชส์ ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้ จัดวางรูปแบบการให้บริการในธุรกิจนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว

2. ลดความเสี่ยงขาดทุน ไม่ต้องเสียค่าเช่า หรือเช่าพื้นที่ขาย(รายเดือน)

3. ไม่ต้องเสียเวลา ในการเดินทางไปร้าน

4. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างพนักงานขาย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าน้ำมันรถ หรือค่าเดินทาง เป็นต้น

แต่ในธุรกิจขายอาหารออนไลน์ "ไม่มีหน้าร้าน" ผ่านแอปพิเคชั่น ต้องใช้ความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจและซื่อสัตย์ การขายอาหารออนไลน์ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากหน้าร้านอาหารอยู่บนโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง และเพื่อให้ประสบความสำเร็จ จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. แรงจูงใจอันดับแรกคือ การจัดรายการลด แลก แจก แถม หรือโปรโมชั่น

2. รูปภาพเมนูอาหาร ต้องสวย เห็นแล้วอยากสั่ง

3. ที่สำคัญที่สุด ต้องอร่อยและอร่อยอย่างเดียว ถึงจะเกิดการซื้อซ้ำๆ(ลูกค้าประจำ)

4. เมนูหลากหลาย ทำให้เกิดการซื้ออาหารมากขึ้นในแต่ละออเดอร์

5. แพ็คเกจจิ้ง 3ส ได้แก่ สะอาด สะดวก สบาย

6. การเก็บข้อมูล ลูกค้า

เงินลงทุนมี  3 รูปแบบ สัญญาปีต่อปี(ถึง 30 มิถุนายน 2563)

Level 1 เงินลงทุน 8,000 บาท ขายอาหารได้ 6 เมนู ต่อสัญญาปีต่อไป 2,000 บาท

Level 2 เงินลงทุน 12,000 บาท ขายอาหารได้ 8 เมนู ต่อสัญญาปีต่อไป 4,000 บาท

Level 3 เงินลงทุน 15,000 บาท ขายอาหารได้ 12 เมนู ต่อสัญญาปีต่อไป 6,000 บาท

Level 4 Special Menu ซื้อเพิ่มเมนูละ 1,000 - 3,000 บาท

สิ่งที่แฟรนไชส์ ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้ ดำเนินการให้(ตลอดอายุสัญญา)

1. อนุญาตให้ใช้แบรนด์ "ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้"

2. ดำเนินการเปิดหน้าร้านขายอาหารออนไลน์ "ไม่มีหน้าร้าน" ผ่านแอปพิเคชั่น เบื้องต้น หลังจากนั้นแฟรนไชส์ต้องประสานงานต่อ

3. การฝึกอบรมการทำอาหาร จนเกิดความมั่นใจในการเปิดหน้าร้าน ฟรี 1 ท่าน(เพิ่ม 1 ท่าน 1,000 บาท)

4. ออกแบบเมนูอาหารให้ดูสวย น่ารับประทาน อย่างมืออาชีพ

5. วางแผนการขายและการตลาด เช่น การออกแบบป้ายปักหมุดร้าน ป้ายเมนู สติกเกอร์ และการจัดทำโปรโมชั่น เป็นต้น

6. ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการขายอาหารออนไลน์

สิ่งที่แฟรนไชส์ต้องจัดเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดขายอาหารออนไลน์

1. จัดเตรียมสถานที่ปรุงอาหาร เช่น ป้ายปักหมุดร้าน ป้ายเมนู เคาน์เตอร์ปรุงอาหาร(ถ้ามี) เป็นต้น

2. อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการปรุงอาหาร เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง หม้อหุงข้าว หม้อฝาอบลมร้อน เป็นต้น

3. บรรจุภัณฑ์สำหรับแพ็คอาหาร เช่น กล่องใส่อาหาร ถ้วยกระดาษ สติกเกอร์แบรนด์ เป็นต้น

ประมาณการลงทุนเบื้องต้น การขายอาหารออนไลน์ "ไม่มีหน้าร้าน" ผ่านแอป