ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ "ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้" มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขาย การลงทุน และผู้ลงทุน ว่ามีความพร้อมในการทำธุรกิจแค่ไหน ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีการจัดวางรูปแบบการดำเนินการให้ลูกค้าแฟรนไชส์สะดวก รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการลงทุน ผลตอบแทนคุ้มค่า 

สิ่งที่ธุรกิจแฟรนไชส์ ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้ ดำเนินการให้

1. อนุญาตให้ใช้แบรนด์ "ยิ้มสยาม สะเต๊ะถอดไม้" โดยการสร้างแบรนด์ ต้องใช้ความอดทน ตั้งใจ มุ่งมั่น พัฒนา และเงินลงทุนสูง ใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี 

2. ขบวนการและขั้นตอนในการทำงาน ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผลตอบแทนคุ้มค่า มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นของตนเอง

3. จัดการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา เสมือนเป็นพี่เลี้ยง ตลอดอายุสัญญา

4. วางแผนการขายและการตลาด

สิ่งที่แฟรนไชส์ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์

1. เงินลงทุน และเงินสำรอง

2. พื้นที่ขาย หรือพื้นที่เช่า

3. ความพร้อมที่ต้องอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ และซื่อสัตย์

4. หมั่นศึกษาความรู้ ความเข้าใจในการทำแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ เรียนรู้ง่าย ลอกเลียนแบบยาก การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการซื้อเวลาและการลงทุน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาและเงินลงทุน ในการลองผิด ลองถูก  ในการทำธุรกิจเอง ซึ่งถ้าไม่สำเร็จก็ทำให้ ขาดทุน ได้