6 เมนู1. สะเต๊ะหมู2. สะเต๊ะไก่3. ข้าวขมิ้นสะเต๊ะหมู4. ข้าวขมิ้นสะเต๊ะไก่5. มาม่าสะเต๊ะหมู6. มาม่าสะเต๊ะไก่
8 Menu เพิ่มอีก 2 เมนู และเมนูพิเศษ 1 เมนู1. ผักสลัดสะเต๊ะ2. โรตีกรอบ3. ขนมปังนาน
12 Menu เพิ่มอีก 4 เมนู1. พิซซ่าสะเต๊ะหมู2. พิซซ่าสะเต๊ะไก่3. เบอริโต้สะเต๊ะหมู4. เบอริโต้สะเต๊ะไก่
Special Menu เมนูพิเศษ มีให้บริการบางสาขาเท่านั้น